Това е официална подписка за референдум насрочена от 22.11.2022 до 22.2.2023 от канцеларията на парламента. По ЗПУГДВ чл.12(5) се явяваме за ваш придружител в дигитална среда чрез тъч-скрина. Имате право да подписвате неограничен брой различни подписки. Логиката диктува да се подпишете, дори ако само един въпрос Ви допада - на другите може да не гласувате или да сте против. За да бъде признат подписа, адресът и имената трябва да са като в базата на ГРАО - по лична карта. Имейл е единствения начин за връзка с вас, в случай че въпросът за ВНС успее, а другите два - не и се наложи да се явим на избори срещу партиите на статуквото. Има вариант да принтирате и пратите попълнена хартиена бланка по пощата, но попълнете данните си и тук като запишете номера на бланката от тази страница в първата колона, а също и физически локации с масички за попълване и разпечатани бланки. Контакт по месинджър, чрез телеграм или по телефона.
Попълнете първо ръкописните полета, после печатните със същите данни.
Господи, Боже наш, Ти който бдиш над света, чуй нашата утринна молитва, озари ни с лъча на могъщия Си Дух и разпали в сърцата ни искрата, която Си вложил в нас. Укрепи в гърдите ни пламъка на Свободата и Правдата! Просвети ни да бъдем смели и доблестни българи, достойни за своя славен род, за Твоята велика Милост. Ти, Който Си вдъхновил за светли дела нашите духовни първенци; Ти, Който Си благославял меча на нашия воин и Си го водил към подвизи и величие – Господи, Ти няма да забравиш и нас! Простри десницата Си над нас, да вървим по Твоя Път с нашия избран народ и нашите братя – Твои верни, заседнали в своята земя по Твоя Воля! Дай ни сила да живеем, да работим за благото и величието на Отечеството ни! Дай на нашата скъпа Родина твърдост в изпитанията, воля за живот и вяра в нейния успех, за да летим през вековете, водени от своя мъдър Баща към победа и възход, към могъщество и вечност за Твоя слава!
Подписка за провеждане на национален референдум...Бланка № 13588
I. Искате ли веднага да се започне процедура по чл.50 от Лисабонския договор с цел 2 години преговори с ЕС за напускане на съюза или отказ от същото при изгодни условия, решено на референдум, а при няколко варианта гласувано с оценки по системата star.vote?
II. Искате ли веднага да се запорират транзакциите на лица и институции у нас със САЩ, Русия, МВФ и СЗО, докато не се прекрати ползването на преференции от граждани на Украйна с оглед равностойното им положение с пребиваващи у нас граждани на други засегнати от конфликти страни, включително постигане на приблизително еднакъв брой?
III. Искате ли да се избере без посредник като „информационно обслужване" велико народно събрание с цел въвеждане на задължителен и значим тест на лъжата в съда и абсолютна монархия с княз генетичен родственик на Александър Батенберг или на Георги Раковски и Петър Берон.

Предоставените лични данни няма да бъдат ползвани за други цели освен за провеждането на национален референдум


Име : ->задължително<- Ниска резолюция на браузера!

Презиме : ->задължително<- Ниска резолюция на браузера!

Фамилия : ->задължително<- Ниска резолюция на браузера!

ЕГН : ->задължително<- Ниска резолюция на браузера!

Областен град : ->задължително<- Ниска резолюция на браузера!

Kвартал или населено място : задълж. Ниска резолюция на браузера!

Блок или име на улицата : задълж. Ниска резолюция на браузера!

Вход или номер на улица : задълж. Ниска резолюция на браузера!

Етаж на блок или община : --- Ниска резолюция на браузера!

Апартамент или сграда : --- Ниска резолюция на браузера!

Подпис :---задължителен--- Ниска резолюция на браузера!

За непопълнени ръкописни полета браузерът ще Ви изхвърли.